Strona która zrzesza paramedyków z całego stanu, mogą dołączyć osoby nawet nie pracujące a interesujące się medycyną!